Kundtjänst
Din önskelista

Din önskelista är tom!

Din kundvagn

Din kundvagn är tom!

Din jämförelselista

Integritetspolicy

All angiven information och paragrafer av lagtext är baserade på tysk lagstiftning, eftersom våra varor skickas direkt från vårt tyska lager!

Ansvarig person för databehandling: 

Aphrodonis Media Group Ltd

Org.Nr. 502080-8621 

Kontakta oss här

Support: +46 10 551 5995

Klarna Dataskydd och säkerhet

Dialando använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Tack för ditt intresse för vår webbutik. Det är mycket viktigt för oss att din integritet är skyddad. Nedan informerar vi dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter.

1. Dataåtkomst och hosting

Du kan besöka våra webbplatser utan att delge någon personlig information. När du anropar en webbplats lagrar endast webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil som innehåller t.ex. namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för serverförfrågan, överförd datavolym och den begärande mottagaren (åtkomstdata) och dokumenterar hämtningen av data. Denna åtkomstdata utvärderas uteslutande i syfte att säkerställa en problemlös drift av webbplatsen samt för att förbättra vårt erbjudande. Detta bistår till att skydda våra legitima intressen genom att presentera vårt erbjudande korrekt i enlighet med art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO. All åtkomstdata raderas senast sju dagar efter ditt besök på vår webbplats.

Hosting

Tjänsterna för hosting på exempelvis webbhotell och visning av webbplatsen tillhandahålls delvis av våra tjänsteleverantörer i samband med databehandling för vår räkning. Om inte annat anges i denna dataskyddspolicy, behandlas all insamlad data och information som anges i formulär för detta ändamål, på deras servrar. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och syftet för vårt samarbete med dem, använd då kontaktuppgifterna som återges i denna dataskyddspolicy.

2. Databehandling för avtalsbehandling, avtal och öppnandet av ett kundkonto

Vi samlar in personuppgifter när du frivilligt förser oss med denna information i samband med en beställning eller när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, då vi i dessa fall behöver uppgifterna för att kunna behandla och genomföra ett avtal, då man inte kan skicka ordern eller avtalet utan att dessa uppgifter anges. Vilken data som samlas in syns i respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter som du tillhandahåller för avtalsbehandling och bearbetning av dina förfrågningar i enlighet med Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO.

I den mån du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO genom att besluta att öppna ett kundkonto, kommer vi att använda dina personuppgifter för att öppna ett kundkonto. Ytterligare information om hur din data behandlas, med särskild hänsyn till data som skickas över till våra tjänsteleverantörer för beställning, betalning och frakt, finns med i följande avsnitt i denna integritetspolicy. När ditt avtal har bearbetats fullständigt eller då du raderar ditt kundkonto, kommer dina uppgifter begränsas för vidare behandling, och raderas när skatte- och handelslagringsperioderna i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. c DSGVO, har utgått, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter i enlighet med art. 6 Para. 1 S. 1 lit. en DSGVO eller för data vi förbehållit oss rätten att använda för andra ändamål som är lagligt tillåtna och som vi informerar dig om i denna dataskyddspolicy. Det är möjligt att radera ditt kundkonto när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktuppgifterna som återges i denna sekretesspolicy eller genom att använda den specifikt utformade funktionen för detta ändamål i kundkontot.

3. Databehandling för leveranshantering

För att fullgöra avtalet i enlighet med Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. b DSGVO, vidarebefordrar vi dina uppgifter till den speditör som ska leverera ordern, i den mån detta är nödvändigt för leverans av beställda varor.

Dataöverföring till speditörer för leveransnotifikation

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under, eller efter din beställning kommer vi att vidarebefordra din e-postadress och telefonnummer till vald speditör i enlighet med art. 6 Para. 1 S. 1 lit. en DSGVO, så att de kan kontakta dig före leveransen, i syfte att meddela eller samordna leverans.

Detta samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktuppgifterna som återges i denna integritetspolicy eller genom att kontakta med speditören direkt via kontaktuppgifterna nedan. Efter återkallandet kommer vi att radera de uppgifter du har tillhandahållit för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av din data, eller i de fall vi förbehållit oss rätten att använda din data för andra ändamål som är tillåtna enligt lag och som vi informerar dig om i denna dataskyddspolicy.

4. Databehandling för betalningshantering

Vi arbetar tillsammans med följare samarbetspartners när vi behandlar betalningar i vår webbutik: tekniska tjänsteleverantörer, kreditinstitut, betaltjänstleverantörer

4.1 Databehandling för transaktionsbehandling

Beroende på vald betalningsmetod vidarebefordrar vi de uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av betalningstransaktionen till våra tekniska tjänsteleverantörer som arbetar för oss inom ramen för orderhantering eller till de anlitade kreditinstituten eller till den valda betaltjänstleverantören i den omfattning som är nödvändig för att betalningen ska kunna behandlas. Detta tjänar till att fullgöra avtalet i enlighet med art. 6 para 1 sentence 1 lit. b DSGVO. I vissa fall samlar betaltjänstleverantörerna själva in de uppgifter som krävs för att behandla betalningen, t.ex. på sin egen webbplats eller via teknisk integration i beställningsförloppet. Dataskyddspolicyn för respektive betaltjänstleverantör gäller i detta avseende. Om du har några frågor om våra partners för betalningshantering och syftet för vårt samarbete med dem, använd då uppgifterna som återges i denna dataskyddspolicy.

4.2 Databehandling i syfte att förebygga bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser

Vi kan förse våra tjänsteleverantörer med ytterligare information, som de använder tillsammans med den information som är nödvändig för att behandla betalningsprocessen, i syfte att förebygga bedrägerier och för att optimera våra betalningsprocesser (t.ex fakturering, hantering av omtvistade betalningar, redovisningssupport). I enlighet med art. 6 para 1 sentence 1 lit. f DSGVO tjänar detta till att skydda våra legitima intressen som skydd mot bedrägerier och effektiv betalningshantering, vilket väger upp våra egna intressen.

4.3 Kreditbedömning

I den mån du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a, 22 Para. 2 lit. c DSGVO, förbehåller vi oss rätten att anskaffa identitetsuppgifter och kreditinformation från tjänsteleverantörer (kreditinstitut) specialiserade inom detta område. För detta ändamål överför vi din personliga data i den mån det är nödvändigt till följande företag för att utföra en kreditbedömning:

Lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter, friheter och legitima intressen kommer att beaktas. Du har möjlighet att uttrycka din åsikt och ifrågasätta beslutet genom att kontakta den kontaktperson som återges i denna sekretesspolicy. Efter att avtalet fullbordats kommer den behandlade datan för detta ändamål att raderas, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av din data eller i de fall vi förbehållit oss rätten att använda dina data för andra ändamål som tillåtna enligt lag och om vilka vi informerar dig om i denna dataskyddspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till kontaktuppgifterna nedan. Detta kan innebära att vi inte längre kan erbjuda dig vissa betalningsalternativ.

4.4 Identitets- och kreditkontroller när du väljer Klarna-betaltjänster

Klarna Betala nu (direktdebitering), Klarna Betala senare (fakturering), Klarna Slice it (delbetalning)

Om du väljer att använda betaltjänster från Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (hädanefter Klarna), ber vi om ditt samtycke i enlighet med art. 6 par. 1 sent. 1 lit. a DSGVO så vi kan skicka nödvändig data till Klarna för betalningsbehandling och för en identitets- och kreditkontroll. I Tyskland kan kreditvärderingsinstitut som nämns i Klarnas dataskyddspolicy användas för identitets- och kreditkontroller. Klarna kommer att använda den information som erhållits om den statistiska sannolikheten för betalningsinställelse för att fatta ett välgrundat beslut om upprättandet, genomförandet eller avslutandet av avtalsförhållandet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande kontaktuppgifterna som återges i denna sekretesspolicy. Detta kan innebära att vi inte längre kan erbjuda dig vissa betalningsalternativ. Du kan likaså när som helst återkalla ditt samtycke till denna användning av dina personuppgifter, direkt till Klarna.

4.5 Avbetalningsköp

Om du väljer betalningsmetoden "avbetalningsplan" och ger nödvändigt dataskyddsgodkännande i enlighet med art. 6 para 1 sentence 1 lit. a DSGVO, personuppgifter (förnamn, efternamn, adress, e-post, telefonnummer, födelsedatum, IP-adress, kön) tillsammans med den data som krävs för transaktionsbehandlingen (artikel, fakturabelopp, förfallodatum, totalbelopp, fakturanummer, moms, valuta, orderdatum och beställningstid) blir du överförd till vår partner Klarna Bank AB, tyska filialen, Chausseestraße 117, 10115 Berlin, Tyskland för betalningsbehandling med vald metod.

För att verifiera kundens identitet eller kreditvärdighet kommer vår partner ställa frågor och begära information i offentligt tillgängliga databaser och kreditinstitut. Den information och, om nödvändigt, kreditvärdighetsinformation som erhålls från användare grundat sig på matematiska metoder för statistik, likväl som på ytterligare detaljer som uppkommer när din data skickas över och behandlas av vår partner Klarna Bank AB, tysk filialen, vilket finns beskrivet i deras dataskyddspolicy, som du kan hitta här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf

Vår partner Klarna Bank AB, tyska filialen, använder den information som erhållits om den statistiska sannolikheten för betalningsinställelse för att fatta ett välgrundat beslut om upprättandet, genomförandet eller avslutandet av avtalsförhållandet. Du har möjlighet att uttrycka din åsikt och bestrida beslutet genom att kontakta vår partner Klarna Bank AB, tyska filialen. Det samtycke som ges i beställningsprocessen av samtycke till utlämnande av data kan återkallas när som helst, även utan att ange skäl, som börjar gälla från tidpunkten för återkallelsen och framåt.

4.6 Medverkan av leverantörer för inkassotjänster

Vi kommer att vidarebefordra dina uppgifter till ett anlitat inkassobolag om vårt betalningsanspråk inte har kvitterats trots tidigare påminnelser. I detta fall kommer skulden att tas ut direkt av inkassobolaget. Detta med syfte till att fullborda avtalet i enlighet med art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b DSGVO samt för att säkerställa att våra övervägande legitima intressen skyddas och så att våra betalningsanspråk verkställs i enlighet med art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

5. Annonsering via e-post

5.1 e-post med registrering

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som krävs för detta ändamål eller tillhandahålls separat av dig för att regelbundet skicka vårt nyhetsbrev via e-post baserat på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para 1 sentence 1 lit. a DSGVO.

Du kan avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst genom att antingen skicka ett meddelande till kontaktalternativet som återges i denna sekretesspolicy eller genom att använda en länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet. Efter avslutad prenumeration raderar vi din e-postadress från mottagarlistan, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av din data eller i de fall vi förbehållit oss rätten till att använda din data på sätt som är lagligt tillåtna och som vi informerar dig om i denna dataskyddspolicy.

5.2 Nyhetsbrev via e-post utan registrering och din rätt till att invända.

Om vi får din e-postadress i samband med försäljning av en produkt eller tjänst och du inte har invänt mot detta förbehåller vi oss rätten i enlighet med § 7 para. 3 UWG, att regelbundet skicka erbjudanden om liknande produkter från vårt sortiment via e-post. Detta med syfte till att skydda våra legitima intressen när det gäller att adressera våra kunder i reklam, som överväger alla andra intressen.

Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddspolicy eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i reklamutskicket utan att medföra några andra kostnader än kostnaden för dataöverföringen enligt baspriserna.

5.3 E-postutskick

Nyhetsbrevet kan också skickas av våra tjänsteleverantörer som en del av bearbetning för oss. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och syftet för vårt samarbete med dem, använd då kontaktuppgifterna som återges i denna sekretesspolicy.

5.4 Skicka begäran om utvärdering via e-post

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till att göra det under eller efter din beställning i enlighet med art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO, kommer vi att använda din e-postadress för att begära en utvärdering av din order via det utvärderingssystem vi använder. Detta samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som återges i denna dataskyddspolicy eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i utvärderingsförfrågningen.

Utvärderingsförfrågningarna kan också skickas av våra tjänsteleverantörer i samband med bearbetningen för oss. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och syftet för vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativet som återges i denna sekretesspolicy.

6. Cookies och annan teknik

6.1 Allmän information

För att göra besöken till vår webbplats en bra upplevelse och för att möjliggöra att vissa funktioner kan användas, använder vi oss av olika tekniker inklusive cookies på våra olika sidor. Cookies, eller kakor, är små textfiler som automatiskt lagras på din enhet. Vissa av de cookies vi använder raderas från din browser efter din session, dvs. efter att din webbläsare har stängts (så kallade sessions cookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss (beständiga cookies).

Vi använder den teknologin som är absolut nödvändig för att vissa funktioner ska kunna användas på webbplatsen (t.ex kundvagnsfunktionen). Dessa tekniker används för att samla in och behandla IP-adresser, tid för besöket, enhets- och webbläsarinformation samt information om hur du använder vår webbplats (t.ex. information om kundvagnens innehåll). Detta med syfte till att, inom ramen för en intresseavvägning av våra övervägande legitima intressen, optimera shoppingupplevelsen i enlighet med art. 6 paragraph 1 sentence 1 lit. f DSGVO.

Vi använder dessutom teknik för att uppfylla de juridiska skyldigheter vi är skyldiga till (t.ex för att kunna bevisa samtycket till behandlingen av dina personuppgifter) såväl som för webbanalys och digital marknadsföring. Mer information om detta, inklusive respektive rättslig grund för databehandlingen, finns i följande avsnitt i denna sekretesspolicy.

Du kan finna cookieinställningarna för din webbläsare i följande länkar: Microsoft Edge ™ / Safari ™ / Chrome ™ / Firefox ™ / Opera ™

Om du har samtyckt till att vi får använda av tekniken i enlighet med Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. a DSGVO, kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till kontaktuppgifterna som beskrivs i dataskyddspolicy eller genom att klicka på följande länk: www.dialando.com, välj ditt land och kontakta oss med hjälp av onlineformuläret.

Om cookies inte accepteras, kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

7. Användning av kakor och annan teknik för webbanalys och reklamändamål

I den mån du har gett ditt samtycke i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO använder vi följande cookies och andra teknologier från en tredje part på vår webbplats. Uppgifterna som samlas in i detta sammanhang kommer att raderas när ändamålet för användningen av respektive teknologi har fullbordats. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, som börjar gälla från tidpunkten för återkallelsen och framåt. Mer information om dina återkallningsalternativ finns i avsnittet "Cookies och annan teknik". Mer information inklusive syftet för vårt samarbete med de enskilda leverantörerna finns beskrivet under de enskilda teknikerna. Om du har några frågor om leverantörerna och syftet för vårt samarbete med dem, använd kontaktuppgifterna som återges i denna sekretesspolicy.

7.1 Användning av Googles tjänster

Vi använder följande tekniker från Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Information om hur du använder vår webbplats som automatiskt samlas in av Googles teknologi, överförs vanligtvis till en server från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Det finns i nuläget inget tillräckligt bra alternativ för den Europeiska kommissionen gentemot USA. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Om din IP-adress samlas in med Google kommer den att förkortas genom att aktivera en IP-anonymisering innan den lagras på Googles servrar. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en utav Googles servrar och förkortas där. Om inte annat anges för de enskilda teknologierna, baseras databehandlingen på ett accepterat avtal mellan de gemensamt ansvariga parterna för respektive teknologi, i enlighet med. art. 26 DSGVO. Mer information om Googles databehandling finns i Googles dataskyddsinformation.

Google Analytics

I syfte att analysera webbplatsen samlar och lagrar Google Analytics automatiskt data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation samt information om hur du använder vår webbplats), från vilken användarprofiler skapas med pseudonymer. Cookies kan användas för detta ändamål. Din IP-adress kommer inte att slås samman med annan data från Google. Databehandlingen baseras på Googles avtal om orderhantering.

Vi har aktiverat inställningarna för datadelning av ”googles produkter och tjänster” för att kunna optimera marknadsföringen av vår webbplats. Detta gör det möjligt för Google att få åtkomst till data som samlats in och bearbetats av Google Analytics för att sedan använda den för att förbättra Googles tjänster. Data som skickas till Google med dessa valda inställningar, baseras på ett ytterligare avtal mellan ansvariga parter. Vi har inget inflytande på hur Google behandlar datan därefter.

För att skapa och utföra tester använder vi också tilläggsfunktionen i Google Analytics vid namn Google Optimize.

Tilläggsfunktionen Google Signals i Google Analytics gör det möjligt att utföra en så kallad ”cross-device tracking” för webbanalys. Så länge dina enheter kan koppla upp sig till internet och du är inloggad på ditt Google konto med inställningen ”personlig annonsering” aktiverad, så kan Google generera rapporter för ditt användarbeteende (särskilt ett beständigt användar-id för flera enheter), även om du ändrar enhet. Vi behandlar inte personuppgifter i detta avseende; vi tar endast del av statistik baserad på Googles signals.

Google Ads

För reklamändamål i Googles sökmotor och på webbplatser av tredje part, installeras en så kallad ”re-marketing cookie” från google, när du besöker vår webbplats. Detta möjliggör automatiserad intresseinriktad reklam som baseras på ett pseudonymt cookie-ID, webbsidorna du besöker, samt genom att samla in och bearbeta data (IP-adress, tidpunkt för besöket, enhets- och webbläsarinformation samt information om ditt användarbeteende). All ytterligare databehandling kommer endast att ske om du har aktiverat inställningen "personlig annonsering" i ditt Google-konto. Är detta fall kommer Google att använda din data tillsammans med Google analytics data för att skapa och definiera målgruppslistor för ”cross-device remarketing”, så länge du är du är inloggad på ditt Google konto och besöker vår webbplats

För webbplatsanalys och händelsespårning använder vi Google Ads konverteringsspårning för att mäta ditt användarbeteende när du kommer till vår webbplats via en Google Ads-annons. I detta fall kan cookies användas och data samlas in (IP-adress, tidpunkt för besök, enhets- och webbläsarinformation samt information om ditt användarbeteende på vår webbplats baserat på händelser vi specificerat såsom ett besök till webbsidan eller en registrering av nyhetsbrevet), varifrån användarprofiler skapas med pseudonymer.

Google-teckensnitt

För en enhetlig presentation av innehållet på vår webbplats samlas data in (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation) med skriptkoden ”Google fonts”, som sedan överförs och behandlas av Google. Vi har inget inflytande på databehandlingen som följer.

YouTube Video Plugin

För integrering av tredjepartsinnehåll samlas data in (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation) via YouTube Video Plugin i det utökade dataskyddsläget som används av oss, vilket sedan överförs till och bearbetas av Google uteslutande när du spelar upp en video.

7.2 Användning av Facebook-tjänster

Användning av Facebook Pixel

Vi använder Facebook-pixeln inom ramen för teknologierna från Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook") som beskrivs nedan. Facebook-pixeln används för att automatiskt samla in och lagra data (IP-adress, tidpunkt för besök, enhets- och webbläsarinformation samt information om ditt användarbeteende på vår webbplats baserat på händelser vi specificerat såsom ett besök till webbsidan eller en registrering av nyhetsbrevet), från vilka användarprofiler skapas med pseudonymer. För detta ändamål ställs en cookie automatiskt in av Facebook-pixeln när du besöker vår webbplats. Denna cookie gör att din webbläsare kan kännas igen automatiskt med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID när du besöker andra webbplatser. Facebook kommer att kombinera denna information med annan data från ditt Facebook-konto och använda den för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster som är förknippade med webbplatsanvändning, särskilt personlig och gruppbaserad reklam. Vi har inget inflytande på hur Facebook behandlar sin data och tar endast del av statistik baserad på Facebook-pixlar.

Informationen som automatiskt samlas in av Facebook-teknologi om ditt användarbeteende av vår webbplats överförs vanligtvis till en server på Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA och lagras där. Det finns i nuläget inget tillräckligt bra alternativ för den Europeiska kommissionen gentemot USA. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Databehandlingen baseras på ett accepterat avtal mellan de gemensamt ansvariga parterna för respektive teknologi, i enlighet med art. 26 DSGVO. Mer information om databehandling från Facebook finns i Facebooks integritetspolicy.

7.3 Andra tjänsteleverantörer av webbanalys och marknadsföringstjänster online

Användning av Pinterest taggen för webbanalys och reklamändamål

För webbanalys och reklamändamål på Pinterest och webbplatser av tredje part, när du besöker vår webbplats med hjälp av teknik från Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest"), samlar vi in och bearbetar data automatiskt (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation samt information om ditt användarbeteende på vår webbplats baserat på händelser vi specificerat såsom ett besök till webbsidan eller en registrering av nyhetsbrevet), baserat på tidigare besökta sidor och med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och aktiverar intressebaserad annonsering. Användarprofiler med pseudonymer skapas från den insamlade datan. Pinterest kommer att kombinera denna information med annan information från ditt Pinterest-konto och använda den för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning. Vi har ingen kontroll över hur Pinterest behandlar data och tar enbart del av statistik baserad på Pinterest taggen. Detta gör att vi kan mäta ditt användarbeteende när du sedan kommer till vår webbplats via en Pinterest-annons för webbplatsanalys och händelsespårning. Informationen som automatiskt samlas in av Pinterest skickas vanligtvis till-, och lagras på en server av Pinterest, Inc. 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA. Det finns i nuläget inget tillräckligt bra alternativ för den Europeiska kommissionen gentemot USA. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Databehandlingen baseras på ett accepterat avtal mellan de gemensamt ansvariga parterna för respektive teknologi, i enlighet med art. 26 DSGVO.

Användning av Amazon-tjänster för marknadsföring online

Genom vår annonspartner Amazon Europe Core S.à.r.l., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg ("Amazon") marknadsför vi utrymme för tredjepartsannonser på Amazon. Dessa annonser visas för dig på olika platser på webbplatsen. Cookies gör det möjligt för Amazon att spåra hur din beställning fortskrider och spårar framförallt att du klickade på annonsen för att sedan beställa produkten. I detta syfte samlas data in (IP-adress, tid för besöket, enhets- och webbläsarinformation samt information ditt användarbeteende på vår webbplats), vilket överförs till Amazon och behandlas av Amazon. Vi har inget inflytande på denna databehandling. Databehandlingen baseras på ett accepterat avtal mellan de gemensamt ansvariga parterna för respektive teknologi, i enlighet med art. 26 DSGVO. Informationen som Amazon automatiskt samlar in om ditt användarbeteende på vår webbplats, skickas vanligtvis till en server av Amazon, Inc. 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA och lagras där. Det finns i nuläget inget tillräckligt bra alternativ för den Europeiska kommissionen gentemot USA. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd.

Livechattverktyg

Om du använder livechattverktyget (Zendesk, i samarbete med Whatsapp) för att kontakta oss, kommer de uppgifter som du frivilligt anger (namn, e-postadress, meddelande) behandlas av oss i enlighet med Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO med syfte att besvara förfrågningar beträffande kontraktbehandling. Dessutom tjänar användningen av detta verktyg till att skydda våra legitima intressen för en effektiv och förbättrad kundkommunikation i enlighet med art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Uppgifterna raderas därefter.

För att databehandling på våra vägar, tillhandahåller tredjepartsleverantören Zendesk (tillsammans med whatsapp) oss med livechattverktyget. All data som samlas in under tiden du använder chattverktyget behandlas på dess servrar.

Zendesk kommer från USA och är certifierad enligt EU-US Privacy Shield. Man kan se det nuvarande certifikatet här: (länk: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active).

Resultatet av avtalet mellan USA och den Europeiska kommissionen, är att den sistnämnda har beslutat att företag som är certifierade under privacy shield har en adekvat nivå av dataskydd.

8. Sociala medier

8.1 Sociala plugins från Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing, Whatsapp

Sociala knappar från sociala nätverk används på vår webbplats. Dessa integreras endast på sidan som HTML-länkar, så att dessa nätverk inte upprättar en anslutning till deras servrar automatiskt när man besöker webbplatsen. Om du klickar på en utav knapparna öppnas en ny flik upp i din webbläsare med det sociala nätverket knappen hänvisade till. Där kan du exempelvis klicka på Gilla- eller Dela-knappen.

8.2 Vår online-närvaro på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest, LinkedIn, Xing

Om du har gett ditt samtycke till respektive sociala medieoperatör i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO, kommer din data att automatiskt samlas in och lagras, för marknadsundersökningar och reklamändamål när du besöker våra konton på de sociala plattformar som nämns ovan, från vilka användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa kan exempelvis användas för att placera ut annonser på- och utanför plattformarna som till största del motsvarar dina intressen. Cookies används vanligtvis för detta ändamål. Se tjänsteleverantörernas dataskyddsinformation i nedanstående länkar, för att ta del av detaljerad information om hur datan bearbetas och används för respektive sociala medieoperatör, kontaktuppgifter, dina rättigheter samt inställningsalternativ för att skydda din integritet. Om du ändå behöver hjälp i detta avseende, vänligen kontakta oss.

Facebook är ett erbjudande av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook Ireland"). Den information som automatiskt samlas in av Facebook Ireland, om hur du använder dig av vår sociala närvaro på Facebook, skickas vanligtvis till en server på Facebook, Inc , 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA och lagras där. Det finns i nuläget inget tillräckligt bra alternativ för den Europeiska kommissionen gentemot USA. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Databehandlingen i samband med ett besök på en Facebook-sida baseras på ett accepterat avtal mellan de gemensamt ansvariga parterna för respektive teknologi, i enlighet med art. 26 DSGVO. Mer information (information om Insights data) finns här.

Twitter tillhandahålls av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland ("Twitter"). Den information som automatiskt samlas in av Twitter, om hur du använder dig av vår sociala närvaro på Twitter, skickas vanligtvis till en server på Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA och lagras där. Det finns i nuläget inget tillräckligt bra alternativ för den Europeiska kommissionen gentemot USA. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd.

Instagram är ett erbjudande från Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook Ireland"). Den information som automatiskt samlas in av Facebook Ireland, om hur du använder dig av vår sociala närvaro på Instagram, skickas vanligtvis till en server på Facebook, Inc , 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA och lagras där. Det finns i nuläget inget tillräckligt bra alternativ för den Europeiska kommissionen gentemot USA. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Databehandlingen i samband med ett besök på en Facebook-sida baseras på ett accepterat avtal mellan de gemensamt ansvariga parterna för respektive teknologi, i enlighet med art. 26 DSGVO. Mer information (information om Insights data) finns här.

YouTube är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Den information som automatiskt samlas in av Google, om hur du använder dig av vår sociala närvaro på Youtube, skickas vanligtvis till en server av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Det finns i nuläget inget tillräckligt bra alternativ för den Europeiska kommissionen gentemot USA. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd.

Pinterest är ett erbjudande från Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest"). Den information som automatiskt samlas in av Pinterest, om hur du använder dig av vår sociala närvaro på Pinterest, skickas vanligtvis till en server av Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA, och lagras där. Det finns i nuläget inget tillräckligt bra alternativ för den Europeiska kommissionen gentemot USA. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd.

LinkedIn är ett erbjudande från LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). Den information som automatiskt samlas in av LinkedIn, om hur du använder dig av vår sociala närvaro på LinkedIn, skickas vanligtvis till en server av LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA, och lagras där. Det finns i nuläget inget tillräckligt bra alternativ för den Europeiska kommissionen gentemot USA. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd.

Xing är ett erbjudande från New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

9. Kontaktuppgifter och dina rättigheter

Som berörd dataanvändare har du följande rättigheter:

i enlighet med art. 15 DSGVO, rätten att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den utsträckning som beskrivs;

i enlighet med art. 16 DSGVO, rätten att kräva omedelbar korrigering av felaktiga uppgifter eller komplettera dina personuppgifter som lagrats hos oss;

i enlighet med art. 17 DSGVO rätten att kräva att dina personuppgifter raderas om de lagras hos oss, såvida inte avtalet behöver fullbordas först.

Att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;

Att uppfylla en rättslig skyldighet;

Med anledning av samhällsintressen, eller i fall där det är nödvändigt att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;

i enlighet med art. 18 DSGVO, rätten att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, förutsatt att

Korrektheten av datan bestrids av dig;

behandlingen av datan är olaglig, men du vägrar att radera den;

Du behöver datan för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre har något behov av datan, eller

Du har invänt mot databehandlingen i enlighet med art. 21 DSGVO

I enlighet med art. 20 i DSGVO, rätten att erhålla de personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat, enkelt och maskinläsbart format eller att få begära att de överförs till en annan ansvarig part;

I överensstämmelse med art. 77 DSGVO rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten där du bor, på din arbetsplats eller på vårt huvudkontor.

Om du har frågor angående insamling, bearbetning eller användning av din personliga data, för upplysning, korrigering, begränsning eller radering av data, samt återkallande av beviljade samtycken eller invändningar mot en specifik användning av data, vänligen kontakta oss direkt via våra kontaktuppgifter.

Rätt till att invända

Om vi behandlar ovan nämnda personuppgifter för att skydda våra legitima intressen, som dominerar vid en intresseavvägning, kan du invända mot denna behandling av personuppgifter vilket börjar gälla för tidpunkten av invändningen och framåt. Om direktmarknadsföring är anledningen till databehandlingen, kan du när som helst utöva denna rättighet enligt beskrivningen ovan. Om behandlingen utförs för andra ändamål har du bara rätt att göra invändningar om det finns skäl som uppstår från din unika situation.

När du har utövat din rätt till invändning kommer vi inte att behandla din data vidare för dessa ändamål, såvida vi inte kan bevisa nödgade skäl för att databehandlingen ger ett skydd som överväger dina egna intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara lagliga yrkanden.

Detta gäller inte om anledningen till databehandlingen är direkt marknadsföring. I detta fall kommer vi inte att vidarebehandla din data.